Wie ben ik

Anne-Marie Hoogervorst


Ik ben Marie-Anne Hoogervorst-Dedding.

Ik heb gedurende 15 jaar als groepsleerkracht en intern begeleider binnen zowel het speciaal onderwijs als het regulier onderwijs gewerkt. In deze periode heb ik veel ervaring opgedaan met schoolgaande kinderen. Als intern begeleider heb ik zowel kinderen met problemen op sociaal-emotioneel als op het gebied van leren begeleid. Deze ervaring heb ik tijdens mijn opleiding tot orthopedagoog met specialisatie 'leerlingzorg" uitgebreid.

Ik ben Praktijk Kita gestart in het najaar van 2015. Inmiddels heb ik al vele kinderen met plezier onderzocht en/of begeleid. Ik geniet van de eigenheid van elk kind en ik vind het een uitdaging om voor elk kind een passende aanpak te bedenken. Niets is fijner om als begeleiding of onderzoek afgesloten wordt te zien en te horen dat een kind zich gezien en gehoord heeft gevoeld en het zijn of haar doelen heeft behaald.