Onderzoek

Praktijk Kita

Intelligentie onderzoek
Een onderzoek naar intelligentie geeft inzicht  in de cognitieve capaciteiten van uw kind. Naast een IQ geeft het informatie over de manier waarop een kind leert  en wat het kind nodig heeft om zich optimaal te ontplooien.

Een intelligentie onderzoek kan zinvol zijn als:
- uw kind op school minder goed presteert dan u verwacht op basis van wat u thuis ziet.
- uw kind zegt 'ik snap het wel maar het lukt me niet'.
- uw kind  naar het voortgezet onderwijs gaat maar er vragen zijn over het best passende onderwijsniveau   (Second Opinion)
- uw kind een grote ontwikkelingsvoorsprong lijkt te hebben.

Binnen Praktijk Kita wordt gebruik gemaakt van de in Nederland ontwikkelde RAKIT-2 en de NIO.

De Rakit-2 brengt het cognitief functioneren  van kinderen in de basisschoolleeftijd (4 tot 12,5 jaar) in beeld. Naast een totaal IQ geeft de test ook inzicht in sterk en minder sterk ontwikkelde aspecten van de intelligentie. Een afname van de RAKIT-2 neemt tussen de 90 en 150 minuten in beslag. Soms kan een verkorte versie (tussen de 45 4n 75 minuten) volstaan om een globaal beeld van het cognitief functioneren vast te stellen. De Rakit-2 is een zeer geschikte test om de capaciteiten bij een heel grote doelgroep te meten. De test is ook bij uitstek geschikt om intelligentie te meten bij kinderen met een vermoeden van hoogbegaafdheid. Zo zijn er twee onderdelen waarin de mate van creatief denken gemeten wordt. Daarnaast wordt  onderpresteren door faalangst en perfectionisme door de manier van vragen beperkt.

Bij kinderen uit groep 8 en kinderen uit de eerste 3 jaren van het voortgezet onderwijs kan gebruik gemaakt worden van de NIO. De NIO is de Nederlandse intelligentietest voor Onderwijsniveau. De NIO kan bij leerlingen uit groep 8 ingezet worden ter ondersteuning van het schooladvies. Ook wanneer er vanuit ouders en/of school behoefte is aan een second opinion wat het schooladvies betreft, is de NIO het aangewezen instrument. Tenslotte kan de NIO uitsluitsel geven of een middelbare scholier uit het eerste, tweede of derde leerjaar op zijn plek zit binnen het gekozen onderwijsniveau. Een afname van de NIO neemt ongeveer twee uur in beslag.

Observaties tijdens de afname van een intelligentie onderzoek geven informatie over aspecten als concentratie, werkhouding, perfectionisme, faalangst werken onder tijdsdruk etc.  Deze observaties kunt u terugvinden in het onderzoeksverslag.

Soms geeft een onderzoek naar intelligentie met de daarbij behorende observaties niet voldoende informatie om een antwoord te geven op de onderzoeksvraag. Daarom biedt Praktijk Kita ook de mogelijkheid om het onderzoek uit te breiden met een onderzoek naar:
- het executieve functioneren (werkgeheugen, aandacht en concentratie )
- persoonlijkheidskenmerken ( als faalangst, motivatie, competentiebeleving, sociale acceptatie,   perfectionisme).

Binnen 5 werkdagen na afname van het onderzoek ontvangt u het onderzoeksrapport.

Didactisch onderzoek
Een didactisch onderzoek laat zien op welk onderwijsniveau uw kind zich bevindt. Het geeft inzicht in een eventuele achterstand of voorsprong in leren. Het doel van een didactisch onderzoek is om inzichtelijk te maken op welk niveau een kind leest (technisch maar ook begrip), rekent en spelt. Hiervoor worden betrouwbare toetsen voor schoolvaardigheid gebruikt. De afname neemt ongeveer 2 uur in beslag. Tijdens het onderzoek wordt bekeken welke strategie├źn  uw kind  gebruikt en vinden observaties gericht op faalangst, onderpresteren en executief functioneren plaats.

Het onderzoek kan plaats vinden in mijn praktijkruimte te Maarssen. In overleg is het ook mogelijk het onderzoek op school of bij u thuis plaats te laten vinden.

Meer informatie:

Stuur een mail naar : info@praktijkkita.nl of gebruik het contactformulier voor meer informatie of om aan te melden vooronderzoek. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen. De kosten van de verschillende onderzoeken zijn te vinden onder Tarieven in het menu.