Jamara rekenen

Rots & Water is een sociale weerbaarheidstraining  voor jongens en meisjes die willen leren om in de omgang met anderen op een goede manier voor zichzelf op te komen.

Jamara rekenen is een rekentraining die kinderen helpt die op school vastlopen met rekenen. De training richt zich op de voorwaarden om tot rekenen te komen namelijk:
  Hoeveelheids- en getalbegrip
  Getalstructuur
  Automatiseringsvaardigheden

Na een intake en een rekenonderzoek waarin bekeken wordt in welke mate het kind bovenstaande voorwaarden beheerst, wordt de training gestart. Binnen de training krijgt het kind n strategie aangeboden. Hierdoor hoeft het kind zo min mogelijk handelingen te verrichten. Daarnaast is er veel aandacht voor hoeveelheids- en getalbegrip. Om goed te kunnen rekenen heeft een kind altijd de basale rekenkennis van het rekenen tot 10 en daarna tot 100 honderd nodig. Daarom gaat JAMARA altijd terug naar de basis. Wanneer het fundament tot en met 10 goed is kan de stap naar sommen tot 20 en daarna tot 100 gemaakt worden. Bij deze JAMARA training komt het kind samen met n van de ouders eens in de 2 a 3 weken in de praktijk. De technieken die in deze sessie worden aangeleerd dienen in de tussenliggende weken met het kind geoefend te worden. Om de achterstand in zo kort mogelijke tijd in te lopen is het van belang dagelijks 5 10 minuten te oefenen. Kortom: Jamara rekenen helpt kinderen die het rekenen op de door school aangeboden wijze maar niet onder de knie krijgen. Jamara rekenen legt een gedegen basis om op door te groeien en het zorgt ervoor dat uw kind weer plezier gaat beleven aan getallen!