Begeleiding

Praktijk Kita

Individuele begeleiding.

Oplossingsgerichte gesprekken kunnen uw kind helpen bij uiteenlopende zaken  als onzekerheid, motivatieproblemen, perfectionisme  en pesten.
Maar ook als uw kind moeite heeft met het volhouden van de aandacht, snel afgeleid is of te impulsief reageert kan begeleiding zinvol zijn.

Bijles voor leerlingen uit het basisonderwijs.

Mijn jarenlange ervaring als leerkracht en intern begeleider in het basisonderwijs zorgen ervoor dat ik kinderen ook heel goed kan helpen met het werken aan problemen met rekenen, spellen, lezen en begrijpend lezen. Na een kennismakingsgesprek ga ik met uw zoon of dochter aan de slag om een  achterstand in te lopen en het vertrouwen weer terug te winnen.

Psycho-educatie.

Voor kinderen bij wie kort geleden een diagnose als ADHD of autisme is vastgesteld of voor kinderen bij wie de diagnose al langer bekend is maar waar het kind op de leeftijd komt dat het vragen heeft over de diagnose is psyche-educatie heel geschikt.

Deze psycho-educatie is er op gericht uw kind:
- uit te leggen wat de diagnose voor uw zoon of dochter betekent;
- te leren hoe hij/zij anderen  kan vertellen over de bij hem/haar gestelde diagnose;
- inzicht te geven in sterke en minder sterke punten van zich zelf;
- te ondersteunen bij een overgang naar de middelbare school waarbij uw kind opnieuw geconfronteerd   kan worden met de gevolgen van de diagnose.

 Stuur een mail naar : info@praktijkkita.nl of gebruik het contactformulier voor meer informatie of om aan te melden voor begeleiding. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen. De kosten van de verschillende vormen van begeleiding kunt u vinden onder Tarieven in het menu.